Du er her

«Facerape» verre enn svart vaskehjelp

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat viser at nordmenn synes det er mye verre å skrive på andres Facebook-profil, snike på trikken eller smake på smågodt i butikken enn å betale vaskehjelpen svart.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 22.12.2014 13:30

Ingrid Finboe Svendsen i Arbeids­tilsynet.

- Jeg tror det er mange som ikke vet at de frarøver renholdere grunn­leggende rettig­heter i arbeidslivet når de legger hundre­lappene på kjøkken­benken, sier direktør i Arbeids­tilsynet Ingrid Finboe Svendsen.

En fersk spørre­under­søkelse viser at mange synes det er helt greit at folk betaler vaske­hjelpen svart.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat blant 500 nordmenn, på vegne av treparts bransje­program renhold, som er et samarbeid mellom arbeids­giver- og arbeids­taker­organisasjonene og myndighetene.

Den viser at vi synes det er mer sosialt akseptabelt å betale vaskehjelpen svart enn å blant annet snike på trikken, smake på smågodt i butikken og skrive på andres Facebook-profil.

Andelen som mener at følgende handlinger absolutt ikke er sosialt akseptabelt. Kilde: Spørreundersøkelse utført av Norstat for treparts bransjeprogram renhold

Undersøkelsen viser også at fire av fem har funnet vaskehjelpen sin igjennom venner, kolleger og familie.

Andelen som mener at følgende handlinger absolutt ikke er sosialt akseptabelt, sortert etter alder. Kilde: Spørre­under­søkelse utført av Norstat for treparts bransje­program renhold


Uheldig

- Jeg synes det er uheldig at det er så sosialt akseptabelt å benytte ulovlige renholds­tjenester. Det virker som at mange deler telefon­nummeret til sin underbetalte vaskehjelp, uten at noen løfter på et øyenbryn, sier Svendsen.

Over 250 000 nordmenn får hjelp til julevasken av en vaskehjelp. Minst halvparten betaler svart.

Undersøkelsen er utført i forbindelse med kampanjen «renvasket.no». Partene i arbeidslivet gjør nå en felles innsats for at flere skal benytte lovlig vaskehjelp fra godkjente renholds­bedrifter i jula. Kampanjen er et av flere tiltak fra treparts bransjeprogram renhold for å bekjempe de useriøse delene av renholdsbransjen.

- Svart vaskehjelp gir kanskje en ren stue, men er langt fra stuerent. Folk flest er tilsynelatende ikke klar over hvordan arbeidshverdagen til mange vaskehjelper er. Forestill deg at du aldri vet hvor lang arbeidsdagen blir, eller hvorvidt du har en jobb neste uke eller måned. Mange renholdere har arbeidsforhold som er under enhver kritikk, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Andel av befolkningen som mener det ikke er sosialt akseptabelt å skrive på en annens Facebook-side kontra å kjøpe svarte vaske­tjenester, etter alder. Kilde: Spørreundersøkelse utført av Norstat for treparts bransjeprogram renhold


Andre funn fra undersøkelsen

  • Kvinnen tar oftest beslutningen om å få vaskehjelp
  • 28 prosent kjenner noen som bruker svart vaskehjelp hjemme
  • 73 prosent av de som har vaskehjelp vet ikke om vaskehjelpen er offentlig godkjent
  • Bare 15 prosent vet at deter en godkjenningsordning for vaskehjelper


Se etter renholdskortet

Svendsen mener at kjøperen må være bevisst på sitt ansvar.

- Hvis renholderen bærer et renholdskort fra Arbeidstilsynet synlig, betyr det at personen er ansatt i en godkjent renholdsbedrift. Da skal renholderen ha forsvarlige arbeidsforhold, arbeidskontrakt og tarifflønn. Hvis du istedenfor velger en renholder fra en ikke-godkjent bedrift, gir du din velsignelse til den delen av bransjen som er preget av uverdige arbeidsforhold, få rettigheter og useriøse bakmenn, sier Ingrid Finboe Svendsen.


Renvasket.no

Renvasket.no er en kampanje i regi av treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet: Norsk Arbeidsmandsforbund, NHO Service, Virke, Parat, KS, Spekter og Arbeidstilsynet.

Kampanjens nettside «renvasket.no» inneholder informasjon til både kjøpere og selgere av svarte renholdstjenester. Der kan de lese hvordan de går fram for å enten kjøpe eller tilby godkjente renholdstjenester. Du finner også et julekort som du kan gi til din vaskehjelp, som oppfordrer ham eller henne til å jobbe hvitt.

Nettsiden er på norsk, engelsk, polsk, litauisk og rumensk.

Kilde: Pressemeldinger fra Geelmuyden Kiese og Renvasket.no

_________________________________________________________________

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

_________________________________________________________________

"