Du er her

10 millioner til prøve­ordning med fag­opplæring

Kompetanse Norge lyser ut inntil 10 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som for­bereder del­takerne til å ta fagbrev som praksis­kandidat.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 10.09.2018 16:47

Prøve­ordningen skal gi erfaringer med å:

  • kombinere opplæring i grunn­leggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samisk-ferdigheter med opplæring som kan forberede til å kunne ta fagbrev som praksis­kandidat
  • organisere og gjennom­føre den kombinerte opplæringen på ulike måter
  • involvere ulike typer tilbydere
  • igangsette prøve­prosjekter innenfor ulike fag og ulike deler av landet

Det stilles ikke krav til lengde på opp­arbeidet praksis for deltakerne. Det vil imidlertid være en fordel at deltakerne har lang praksis innenfor faget slik at mulig­heten til å ta fagbrev som praksis­kandidat ikke ligger mange år fram i tid.

Søknadsfrist er 1. oktober 2018. Det tas sikte på at til­deling skjer i november, slik at opp­læringen kan starte allerede i desember 2018.

Gjelder opp­læringen fagbrev på vaskeri, anbefaler Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn å ta direkte kontakt med dem om ordningen er av interesse.

Mer informasjon på Kompetanse Norges hjemmeside: https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/10-millioner-til-proveordning-med-fagopplaring-i-kompetansepluss/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på