Du er her

Bedriftene mangler 300 renholdere

Mangelen på arbeids­kraft i norske bedrifter anslås nå til ialt 44 400 personer, hvorav 300 renholdere.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 07.05.2018 18:45

NAVs bedrifts­undersøkelse viser dessuten at mangelen på arbeids­kraft i norske bedrifter har økt med over 30 prosent fra i fjor.

De yrkene der mangelen på arbeids­kraft er størst regnet etter antall hoder, er syke­pleier (estimert til 4550 personer), tømrere og snekkere (3200 personer) og helsefag­arbeidere (2200 personer).

Sammen­lignet med disse er mangelen på renholdere altså ganske moderat, og sett i forhold til det totale antallet renholdere, betegnes arbeids­markedet som lite stramt.

Kilde: Økt mangel på arbeidskraft, https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Nyheter/%C3%98kt+mangel+p%C3%A5+arbeidskraft


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på