Du er her

Brøt regelverk ved anskaffelse av matter

Klageinstansen Kofa har dømt Malvik kommune for brudd på regel­verket etter en anbuds­tildeling rundt matte­løsninger.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 05.10.2018 10:27

Kommunen publiserte en frivillig kunn­gjøring i Doffin for inngåelse av en ramme­avtale om kjøp av fast­monterte matter. I konkurranse­grunnlaget ble det stilt et kvalifikasjons­krav om relevant erfaring.

Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fant at den valgte leverandøren ikke hadde dokumentert oppfyllelse av dette kravet, og at kommunen dermed hadde brutt regelverket ved ikke å avvise leverandøren fra konkurransen.

Saken i korte trekk:

Malvik kommune publiserte 15. februar 2018 en kunn­gjøring i Doffin for inngåelse av en ramme­avtale om kjøp av fast­monterte matter.

I kunngjøringen punkt III.1) ble det blant annet sagt følgende om kvalifikasjons­krav:
«Registrert firma med dokumentert erfaring fra relevante leveranser av offentlige anskaffelser».

I konkurranse­grunnlaget ble tilbyderne blant annet bedt om å levere:
«8. Foretakets 3 siste leveranser som er relevant i forbindelse med denne anskaffelsen samt referanser for disse».

Innenfor tilbuds­fristen kom det inn tre tilbud, herunder fra N3zones AS (klager) og Support Service Partner AS (valgte leverandør).

I valgte leverandørs tilbud er det oppgitt tre referanse­oppdrag. Det er imidlertid enighet om at de to første oppdragene ble utført med klager som under­leverandør, i henhold til en samarbeids­avtale mellom klager og valgte leverandør.

De fast­monterte mattene ble i disse to tilfellene levert av klager, uten praktisk medvirkning fra valgte leverandør.

Klager anførte på denne bakgrunn at valgte leverandør ikke oppfyller krav et om relevant erfaring, og fikk medhold i Kofa.

Kilde: 2018/215 Malvik kommune, https://www.kofa.no/Avgjorte-saker/2018215


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på