Du er her

Dårlig arbeidsmiljø sliter på ufaglærte

Halvparten av alle ufaglærte mener at de ikke vil klare å utføre jobben sin fram til pensjons­alderen.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 18.12.2014 11:30

Arbeids­belastning bidrar til at mange ufaglærte ikke orker å jobbe fram til pensjons­alderen (ill.foto av senior: Colourbox).

Tallet fremkommer i en ny undersøkelse som Epinion har utført for den danske arbeids­taker­organisasjonen LO:

49 prosent av alle lønns­mottakere uten utdannelse mener at fysiske og psykiske belastninger på jobben vil være til hinder for at de kan beholde jobben sin fram til pensjons­alder. De oppgir årsaker som høyt arbeids­tempo, utbrenthet og fysisk eller psykisk belastning.

Nestformann i danske LO, Lizette Risgaard, mener det er behov for en vesentlig forbedring av arbeids­miljøet. For også i Danmark, som i Norge, forventes det at arbeids­takere skal stå lengre i jobb enn før, etter reformer i systemet for førtids­pensjonering.

Dansk Arbejds­giver­forening (DA) er derimot mindre bekymret over situasjonen. DAs arbeids­miljø­leder Karoline Klaksvig sier det slik:

- Det har skjedd mye bra med arbeids­miljøet de siste tiår og vi har fått flere hjelpe­midler i eksempelvis eldre­omsorgen. Folk sliter seg ikke ut på samme måte som før og derfor tror jeg at folk under­vurderer sin arbeids­evne og mulig­heten for selv å påvirke sunn­heten positivt.

Hun tilføyer at alle må være innstilt på å ha flere arbeids­funksjoner i løpet av arbeids­livet, dvs. skifte yrke underveis.

Undersøkelsen viser samtidig at utdannede arbeids­takere har større tiltro til fremtidig arbeidsevne. 74 prosent av som har kort eller mellom­lang utdannelse, mener de kan bli i sin nåværende jobb fram til pensjons­alderen. Kanskje litt over­raskende er det tilsvarende tallet for ansatte med lang videregående utdannelse, 66 prosent.

Kilde: Dårligt arbejdsmiljø slider på ufaglærte

_________________________________________________________________

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

_________________________________________________________________

"