Du er her

Det tar for lang tid å få HMS-kort

Forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggs­plasser er ute på høring. Forslagene til nye krav vil påvirke også renholdere som leverer til bransjen, men NHO Service er skeptisk til særlig ett av de foreslåtte kravene.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 10.12.2015 12:45

I hørings­forslaget foreslås det at personell ikke kan være på stedet uten utstedt HMS-kort. I så fall kan du ikke jobbe midler­tidig uten kort, men må ha dette på plass fra første dag.

 

Faksimile fra NHO Service.

 

Arbeids­giver­organi­sasjonen skriver at den i utgangs­punktet er positiv til å styrke kontroll­mulig­hetene og innføring av sanntids­kontroll på HMS-kortet, men mener at kravet om at HMS-kort må være med fra dag én, bør vente til den totale saks­behandlings­tiden for D-nummer og HMS- kort er vesentlig redusert.

I motsatt fall, kan forslaget innebære at EØS-borgere må oppholde seg i Norge enda lengre tid uten lovlig arbeid og dermed lettere bli rekruttert til svart arbeid

Les mer om hva NHO Service mener om forslaget til ny forskrift: HMS-kort tar tid

_________________________________________________________________

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

________________________________________________________________

"