Du er her

Difi satser stort på digitalisering

Difi ønsker oppdrags­givere, leverandører og system­leverandører velkommen til å delta i arbeidet med å hel­digitalisere anskaffelses­prosesser.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 14.05.2018 15:36

Regjeringen og Stortinget har reservert budsjett­midler og Difi-teamet som skal løse oppgavene er nå bemannet, melder det offentlige organet Difi.

Stortinget har bevilget 13 millioner kroner årlig fra 2018 til 2024 til arbeidet med å hel­digitalisere anskaffelses­prosessen. Strategien er lagt, de første tiltakene er bestemt og Program for digitalisering av offentlige anskaffelser er bemannet.

Målet er å få til samfunnsø­konomiske gevinster. Difi skriver at etableringen av elektronisk handels­format for fakturaer er et godt eksempel på hva teknologi og standardisering kan bidra til. Prosjektet ga en samfunns­økonomisk besparelse på mer enn 4,2 milliarder kroner i fjor.

Kilde: Klart for storsatsning på effektivisering av offentlige anskaffelser, https://www.anskaffelser.no/nyhet/2018-05-08/klart-storsatsning-pa-effektivisering-av-offentlige-anskaffelser


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på