Du er her

Fagforeninger bør øke sin inn­flytelse på jobb­innholdet

Fagbevegelsen bør tenke nytt og for­handle om inn­holdet i jobben, ikke bare om antall timer de ansatte skal jobbe, mener arbeids­livs­forsker Ann Cecilie Bergene.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 29.12.2014 06:00

Bergene er forsknings­leder ved Arbeids­forsknings­instituttet og mener tillits­valgte nå bør stille seg i posisjon til å forhandle om nettopp innholdet i arbeidet, altså antall oppgaver og produksjons­mål.

– Det vil definitivt kunne bidra til å styrke fagbevegelsen, sier hun.

Arbeidsmålene strammes ofte ensidig til fra arbeids­givers side. Ett eksempel er det fag­foreningene kaller rom­kapp­løpet, der renholderne må rekke stadig flere rom på samme tid som før. (Ill.foto av hotellrenhold: Colourbox)

I store deler av norsk arbeidsliv strammes produksjons­målene til. Renholds­personalet på hotell får beskjed om å gjøre rent flere rom enn tidligere. Lærerne blir tildelt flere under­visnings­timer. Postbud må levere post til flere husstander enn før, i løpet av samme tid som før.

Hun erfarer at noen ledere går inn og detaljstyrer sine ansatte for å få arbeids­opppgavene gjort i tide. I andre tilfeller velger de ansatte å kutte pauser og lar være å føre timer for det de jobber ekstra. Flere tar opp igjen arbeidet på kveldstid.

Bergene opplyser at norske fagforeninger i dag har skaffet seg påvirknings­mulighet på både lønn, arbeids­tidens lengde og til en viss grad også når arbeidet skal foregå.

Dette medfører at arbeidsgivers styringsrett på disse områdene er innskrenket. Med andre ord kan det være vanskelig for en arbeidsgiver å endre f.eks. arbeids­tidspunktet på døgnet.

Økning i arbeidets intensitet blir dermed en alternativ strategi til å øke arbeids­tiden, særlig fordi innhold i mye større grad er uregulert farvann.

Ann Cecilie Bergene mener derfor at det kreves nytenkning i fagbevegelsen.

Kilde: Forhandlinger om arbeidets innhold vil styrke fagbevegelsen

_________________________________________________________________

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

_________________________________________________________________

"