Du er her

Fem smarte råd mot sykefravær

Ny rapport fra Fafo samler de beste erfaringene fra bl.a. renholds­virksomheter i kommunal og privat sektor.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 14.06.2018 15:03

Rapporten «Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholds­virksomheter» er utgitt med støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond og skrevet av forskerne Lise Lien og Hanne Bogen.

Fafo har forsket på bedrifter som har lyktes med å få ned syke­fraværet og har gått i dybden av både private og offentlige bedrifter – innenfor yrker der sykefraværet er høyt, som i helse og i renhold. Rapporten kan gi gode råd til deg som er sjef eller deg som er ansatt.

Fafos rapport har fyldig omtale av renholds­virksom­hetene.
Fafos rapport har fyldig omtale av renholds­virksom­hetene.

Her er fem viktige råd til ledere:

 1. Let etter årsaker og mønstre. Er det f.eks. mange egen­meldings­dager rundt helger eller inne­klemte fridager? Når mønstre oppdages, kalles med­arbeiderne inn til samtaler.
 2. Tett oppfølging gir resultater. Ring gjerne første sykedag og hør om det er noe bedriften kan få til med god tilrette­legging.
 3. Effekten kan bli stor hvis du har så mye som tre nærværs­samtaler i året med alle ansatte. Snakk med hver enkelt medarbeider og kommuniser at «sykefravær ikke er en privatsak». Fravær har konse­kvenser for driften og kvaliteten på tjenesten og for kollegene.
 4. Prøv å motvirke passivitet når noen er blitt syke og vurder gradert sykmelding. Finn den ansattes funksjonsevne – for på denne måten inkludere ansatte i arbeidet også på dagene de ikke føler seg bra.
 5. Ha klare og tydelige sykefraværs­rutiner som alle ansatte kjenner til. Enkelte steder må nyansatte under­tegne en form for kontrakt som viser at de har lest og forstått rutinene.

Kilder:

5 smarte ting å gjøre for å få ned sykefraværet, https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/5-smarte-ting-a-gjore-for-a-fa-ned-sykefravaret/

Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter, https://www.nhosh.no/publikasjoner/mappepublikasjoner/dokumenter/sykefravar-i-private-og-kommunale-sykehjem-og-renholdsvirksomheter/

Fafos rapport kan lastes ned som PDF: https://www.nhosh.no/contentassets/d22cb9004e5144ce9e240aa98a7137ff/rapport_sykefravar_2018.pdf


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


Faktaboks

Så på seks renholds­virksomheter

 1. Privat virksomhet med flere hundre ansatte, IA-bedrift, ansatte fra 80 nasjonaliteter, lavt fravær over tid og godt under 4 prosent i 2017.
 2. Privat virksomhet, IA-bedrift, en del eldre ansatte med klassiske slitasje­skader, total­fravær mellom 6 og 8 prosent.
 3. Privat stort konsern, IA-bedrift, totalfravær på 8,5 prosent, men store for­skjeller i syke­fravær mellom regionene.
 4. Kommunalt renhold der med­arbeiderne tidligere var ansatt ute på tjeneste­stedene, og som nå er samlet i en felles fag­avdeling. Fikk ned syke­fraværet fra 17 til 4,5-5,5 prosent. Har kun heltids­ansatte.
 5. Kommunalt renhold som fikk ny og erfaren renholds­leder, og klarte å få ned fraværet fra rundt 30 til under 4,5 prosent.
 6. Kommunal renholds­virksomhet med 27 nasjonaliteter. Har fått fraværet ned fra nesten 20 til godt under 8 prosent. Ser på det som et samfunns­oppdrag å inkludere personer i arbeids­livet som ellers ville fått problemer med å få seg en jobb.

Kilde: Fafos rapport