Du er her

Fem trinn til god avfalls­håndtering

Vet du hvor mye avfall din virksomhet produserer? Og hvordan du kan redusere kostnadene knyttet til håndteringen av det?
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 07.06.2019 16:19

Fem KPI-er anses som spesielt viktige (KPI = key perfomance indicators, eller nøkkeltall), ifølge Norsk Gjenvinning.

I en blogg trekker selskapet fram en håndfull faktorer som er spesielt viktige ved miljø­vennlig drift.

På sine nettsider har de flere veiledninger og verktøy rundt det å dokumentere og rapportere /analysere, her er hovedpunkter for å vurdere avfalls­håndteringen:

 1. Kilde­sorterings­grad (%)
  Den andelen av avfallet som det er mulig å sortere ut, utgjør virksomhetens kilde­sorterings­grad. Dette er et viktig måltall for dem som ønsker å fokusere på miljø.
 2. Totalt avfallsvolum (kg)
  Følg med på utviklingen. Hvis denne KPI-en utvikler seg voldsomt uten at du forstår hvorfor, bør du se nærmere på tallene, og hva som kan være årsaken.
 3. Vekt per tømming (kg)
  Dette er et mål på hvor effektiv eller kostbar avfalls­løsningen din er. Blir det ofte hentet halvfulle containere, eller har du mange små beholdere i stedet for færre og større?
 4. Totalkostnad (kr)
  Dette viser de samlede kostnadene for avfalls­håndteringen. Tallet er en balansegang: Begynner du å sortere for mange ting, får du for mange oppsamlings­enheter og for lav vekt per tømming.
 5. Kostnad per 1000 kg (kr)
  Dette er kanskje den beste KPI-en for å se om du har en kostnads­effektiv avfalls­løsning.

Kilde: Her er KPIene som gir deg full kontroll på avfallshåndteringen!
https://blogg.norskgjenvinning.no/5-kpier-som-din-bedrift-kan-benytte-for-avfallshandtering


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på