Du er her

Godkjenningsordningen i renholdsbransjen på plass

Fra nå av må alle som skal tilby renholdstjenester være godkjent av Arbeidstilsynet. De ansatte skal ha ID-kort. Fra 1. september var det forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjente.
Av helene@askmedia.no
Publisert 03.09.2012 10:00


Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, Petter Furulund (NHO Service) og Erna Hagensen (Norsk Arbeidsmandsforbund) med renholdsbransjens nye ID-kort (foto: Arbeidsdepartementet).

– Godkjenningsordningen er et synlig resultat av samarbeidet mellom partene i bransjen og myndighetene. Jeg er glad for at vi i fellesskap har fått ordningen på plass. Dette vil bidra til å rydde opp i renholdsbransjen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, i en pressemelding.


Anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse

" Godkjenningsordningen med ID-kort til de ansatte vil sikre arbeidstakerne i bransjen anstendige arbeidsforhold og virksomhetene en mer rettferdig konkurranse.
 
Bjurstrøm viser til at det ofte er prisen som styrer oss når vi kjøper tjenester. Det gjelder både offentlig sektor, privat næringsliv og privatpersoner.
 –Nå må vi alle ta vår del av ansvaret for utviklingen i bransjen ved å bruke de godkjente virksomhetene som har renholdsarbeidere med ID-kort og ordnede lønns- og arbeidsforhold.


Arbeidstilsynet fører tilsyn

Fra 1. desember trer sanksjonsreglene i forskriften i kraft. Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med at reglene overholdes og eventuelt ilegge sanksjoner. Sanksjonene kan ilegges både renholdsvirksomhet og tjenestekjøpere.
 For mer informasjon om godkjenningsordningen i renholdsbransjen, se Arbeidstilsynets nettsider: www.arbeidstilsynet.no/renhold/godkjenning

"