Du er her

Hvor ofte desi­nfi­serer du nett­brettet?

En ny studie viser at du bør desinfisere to ganger daglig, dersom f.eks. er kirurg og vil redusere bakterie­vekst.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 13.06.2019 15:41

Nettbrett blir stadig mer utbredt på sykehus – og de inneholder ofte menneskelige patogener.

Pascal M. Frey med kolleger har studert nettbrett som ble brukt av spesialiserte leger på såkalt tertiærnivå (f.eks. kirurgi, kreft­behandling og brannskader) med strenge hygienekrav. Nettbrettene ble undersøkt før og etter en obligatorisk desinfisering som ble utført to ganger daglig.

Såkalt koloniserende bakterier ble funnet i 89 prosent av tilfellene. De vanligste var normale hud­bakterier, men Staphylo­coccus aureus ble funnet i 11 prosent av tilfellene. Det ble ikke funnet enterococci eller entero­bakterier.

Forskerne mener at desinfiseringen i stor grad uansett kan redusere bakterievekst. Studien har ikke sett nærmere på andre yrkes­utøvere i helse­vesenet.

Kilde: Twice-Daily Disinfection Can Substantially Reduce Bacterial Colonization of In-Hospital Tablet Computers,
https://www.infectioncontroltoday.com/environmental-hygiene/twice-daily-disinfection-can-substantially-reduce-bacterial-colonization

Forsknings­rapporten finnes her: Frey PM, et al. Bacterial colonization of handheld devices in a tertiary care setting: a hygiene intervention study. Antimicrobial Resistance & Infection Control. 2019; 8:97
https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13756-019-0546-y


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på