Du er her

ISO-sertifisert på arbeids­miljø

Recover Nordic AS er nå serti­fisert etter ISO 45001 for arbeids­miljø.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 18.11.2019 12:34

Selskapet arbeider med opprydding og gjen­oppbygging etter brann-, vann- og miljøskader.

Det er tidligere sertifisert etter ISO 9001 for kvalitet og 14001 for miljø, og i årets revisjon ble omfanget utvidet til ISO 45001 for arbeidsmiljø, skriver sertifiserings­organet Kiwa Norge i en presse­melding.

Admini­strerende direktør i Recover, Vegar Kristoffersen, forteller at bakgrunnen for å velge ISO-sertifisering var ønsket om å få et kvalitets­stempel på miljø- og kvalitets­arbeidet.

- Recover har gjennomgått en trans­formasjon og en vekst de siste tre-fire årene, og vi har jobbet veldig grundig med prosessene våre. Alle ansatte har vært involvert i arbeidet med å beskrive hvordan vi skal løse våre oppgaver på beste måte. Det har vært mye læring på tvers i hele organisasjonen, sier Kristoffersen, og fortsetter:

- Vi ville få inn en nøytral tredjepart som kunne dokumentere at de prosessene vi har iverksatt er i tråd med gjeldende standarder, og da valgte vi Kiwa som sertifiserings­organ. Vi startet med ISO-standardene for kvalitet og miljø, og nå i siste revisjon har vi supplert med ISO 45001 for arbeidsmiljø.

Salgs- og markeds­direktør Espen Karsrud tilføyer at det også kommer krav om dokumentasjon fra kunder og partnere.

Marianne Mikkelsen, kvalitets- og HMS-leder i Recover, opplyser at Recover til neste år skal i gang med ISO 27001 for informasjonssikkerhet.

Les mer om sertifisering av ledelsessystemer (Kiwa)

Kilde: Fronter arbeids­miljø og bære­kraft i skade­sanerings­bransjen
https://www.kiwa.com/no/no/media/nyheter/fronter-arbeidsmiljo-og-barekraft-i-skadesaneringsbransjen/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på