Du er her

Jobber for gjenbruk av plastemballasje

NHO Service og Handel støtter nå et prosjekt for å se på design, bruk og resirkulering av plast­emballasje i et lukket kretsløp.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 09.01.2019 10:10

Prosjektet skal foreslå virke­midler og tiltak for å EUs mål om at all emballasje skal være mulig å gjenvinne.

Prosjektet skal også jobbe for økt bruk av resirkulert emballasje, forbedret innsamling og resirkulering av emballasje­avfall og redusert forsøpling i naturen fra plast­emballasje.

Det hele skal munne ut i et veikart for håndtering av plast­emballasje. Veikartet skal lanseres i juni 2019.

I prosjektet er det etablert fire arbeids­grupper som skal arbeide med insentiver, design for gjen­vinning, kommunikasjon og måltall for plast­strømmene.

Ambisjonen i EUs plast­strategi er at all emballasje laget av plast skal kunne gjenvinnes innen 2030. Samtidig skal bruk av engangs­plast og mikro­plast begrenses.

Kilde: Arbeid for sirkulær bruk av plastemballasje, https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/nyheter-omradet-drift/2018/arbeid-for-sirkular-bruk-av-plastemballasje/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på