Du er her

Lønna økte med 2,5 prosent

Mens gjennom­snittlig måneds­lønn i Norge økte med 3,7 prosent i fjor, økte den bare 2,5 prosent for renholds­ledere i virksom­heter.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 05.02.2020 12:49

Det viser tall som ble sluppet i dag fra Statistisk sentral­byrå.

Gjennomsnitt for alle

Gjennom­snittlig måneds­lønn i 2019 var kr 47 290 for alle yrkes­­kategorier SSB har oppgitt tall for. Dette er som sagt en økning på 3,7 prosent fra forrige år.

På topp finner vi ikke uventet ledere i olje- og gass­utvinning, som hadde en gjennom­snittlig måneds­lønn på kr. 112 120.

Menn fikk i snitt økt sin lønn med 3,4 prosent, mens kvinner fikk 4,0 prosent. Det er fortsatt et godt stykke igjen til lønns­­messig like­stilling, med gjennom­­snitts­­lønn på 50 080 for menn og 43 850 for kvinner.

Renholds­relaterte yrker

Vi må lete langt ned i tabellene for å finne renholds­­relaterte yrker.

På 248. plass finner vi yrkes­­kategorien renholds­­ledere i virksom­heter, som lå på kr 39 040. De lå på 253. plass med lønn kr 38 080 i 2018. Som nevnt var dette opp 2,5 prosent.

På 316. plass finner vi renholdere i virksom­heter, som lå på kr 34 360. I 2018 lå denne yrkes­­kategorien på 317. plass med kr 33 270. Lønns­økningen var 3,3 prosent.

SSBs oversikt for 2019 har ialt 407 yrker, men det finnes ikke tall for alle. Blant de 345 yrkes­­kategoriene det finnes tall for, fordeler renholds­­relaterte yrker seg slik:

 

Plass Yrkeskategori 2015 2016 2017 2018 2019 Økning i %
    Kr Kr Kr Kr Kr 2018-2019
248 5151 Renholds­ledere i virksom­heter 34320 35660 36370 38080 39040 2,5
273 7133 Feiere, fasade­renholdere 34260 34790 35430 36730 37750 2,8
288 9611 Renovasjons­arbeidere 32930 33550 35260 35920 36820 2,5
312 9612 Gjenvinnings­arbeidere 30910 31520 32560 33310 34670 4,1
316 9112 Renholdere i virksom­heter 31040 31630 32370 33270 34360 3,3
329 9122 Bilvaskere 30090 31000 31730 32460 32700 0,7
330 8157 Renseri- og vaskeri­maskin­­operatører 29200 30510 30850 31790 32520 2,3
- 9111 Renholdere i private hjem - - - - - -
- 9123 Vindus­pussere - - - - - -
- 9129 Andre rengjørere - - - - - -
- 9613 Gatefeiere - - - - - -

 

Utdrag fra tabell 11418: Yrkes­fordelt måneds­lønn, etter statistikk­mål, yrke, sektor, kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, statistikk­variabel og år. (Kilde: SSB)

 

 

 

Kilder:

Lønn, https://www.ssb.no/lonnansatt

Statistikkbanken, https://www.ssb.no/statbank/table/11418

Renholds­ledere økte sin kjøpe­kraft i 2018
http://renholdsnytt.no/renholds%C2%ADledere-%C3%B8kte-sin-kj%C3%B8pe%C2%ADkraft-i-2018

 


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på