Du er her

Lønns­hopp for renholdere: kr 187,66

Arbeids­givere som følger Renholds­overens­komsten må fra 1/4-19 lønne minst kr 185,93, og fra 1/5-19 minst kr 187,66 pr. time, opp fra 181,43.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 25.04.2019 14:48

Lønns­regulering som følger av tariff­oppgjøret 2019 for renholds­bransjen i NHO Service og Handel er som følger:

Med virkning fra 1. april 2019 gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr. time og et lavtlønns­tillegg på kr 2,- pr. time. Til sammen kr. 4,50.

Med virkning fra 1. mai 2019 gis også et garanti­tillegg på kr. 1,73 pr. time.

Det medfører at overens­komstens nye lønns­satser fra 1. mai 2019 blir som følger:

Under 18 år: kr 139,62

0-2 års ansiennitet: kr 187,66 (var 181,43 fram til 1/4-19)

2-4 års ansiennitet: kr 191,03

4-10 års ansiennitet: kr 197,76

over 10 års ansiennitet: kr 201,61

Lærlinger under Reform 94:

1. læreår: kr 101,77

2. læreår: kr 101,77

Arbeids­takere som sluttet i bedriften før 23. april 2019 har ikke krav på lønns­forhøyelse.

Fulle detaljer hos NHO Service og Handel på linken under.

Kilde: Resultatet av oppgjøret 2019, https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2019/2019/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på