Du er her

Lavere fravær i privat sektor

Det lege­meldte syke­fraværet blant renholdere var i årets tre første kvartaler litt lavere i privat sektor, sammen­lignet med kommunene. Men for­skjellen var liten.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 17.12.2014 08:45

Det legemeldte sykefraværet blant renholdere holder seg på ca. ti prosent. (Ill.foto av syk kvinne: Colourbox)

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har sammen­lignet syke­fraværet blant flere tjeneste­ytende virksom­heter i privat og kommunal sektor, på oppdrag fra arbeids­giver­organisasjonen NHO Service.

SSB har justert sine beregnings­modeller fra i fjor. Derfor er ikke 2014-tallene direkte sammen­lign­bare med tidligere år.

For renholdere var utviklingen i 2014 slik:

1. kvartal. Kommunal sektor: 10,5%. Medlems­bedrifter i NHO Service: 10,4%.

2. kvartal. 10,3% prosent i begge sektorer.

3. kvartal. 10,2% kommunalt og 9,3% for bedrifter i NHO Service.

Det egenmeldte fraværet kommer i tillegg, men er ikke oppgitt. Til sammen­ligning viser tall fra SSB for 3. kvartal 2014, for samtlige yrkes­grupper, et lege­meldt fravær på 5,50% og egen­meldt fravær på 1,09% (disse tallene er såkalt sesong- og influensa­justert).

Kilder:

Private har lavere fravær

Sykefravær, 3. kvartal 2014

_________________________________________________________________

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

_________________________________________________________________

"