Du er her

LG tester renholds­robot på flyplass

Elektronikk­giganten LG prøver nå ut sin Airport Cleaning Robot som for­beredelse til neste års vinter-OL i Sør-Korea.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 25.08.2017 12:58

Årlig passerer 57 millioner reisende gjennom Incheon International Airport i hoved­staden Seoul. Det er proto­typer på to typer roboter som nå prøves ut:

Den ene er Airport Guide Robot, som kan snakke på fire språk og skal hjelpe reisende med å finne fram. Den kan også deg tidspunkter og til og med skanne boarding-kort.

Den andre typen, Airport Cleaning Robot, skal ifølge LG være i stand til å finne ut hvilke flater som oftest krever renhold. Disse lagres i en data­base og roboten beregner mest effektive rute for å komme dit.

Den delen av program­varen som gjør roboten selv­kjørende og i stand til å unngå hindringer, skal være basert på erfaringer fra LGs avdeling for støv­suger­roboter til hjemme­bruk.

LG opplyser at de to proto­typene for flyplass­roboter er et første steg på en stor satsning for å utvikle roboter for nærings­livet.

Kilder: New LG airport robots trialling in South Korea, http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/new-lg-airport-robots-trialling-in-south-korea

LG airport robots take over Korea's largest airport, http://www.lgnewsroom.com/2017/07/lg-airport-robots-take-over-koreas-largest-airport/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på