Du er her

Lovendringer rundt arbeids­avklarings­penger

Den 1. januar 2018 ble det innført en rekke lov­endringer for arbeids­avklarings­penger (AAP).
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 02.01.2018 17:53

Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst dem som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottok AAP i 2017.

NAV har laget en oversikts­side der du finner viktig informasjon over hvordan regel­endringene påvirker. Se link under:

Kilde: Endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018, https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/endringer-i-reglene-for-arbeidsavklaringspenger-aap-fra-1.januar-2018


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på