Du er her

Mange skader seg på glatt føre

Arbeids­tilsynet får for tiden inn svært mange meldinger om arbeids­takere som faller og slår seg, til dels alvorlig, på grunn av manglende strøing og for dårlig fottøy.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 28.01.2019 13:14

Det kommer inn meldinger om fall på flat mark, på vei til biler, i trapper, på bygge­plasser og på vei til søppel­kasser.

Arbeids­tilsynet oppfordrer derfor alle til å sørge for at alle områder blir strødd regel­messig. Arbeids­takere bør også utstyres med brodder der det er hensikts­messig.

Kilde: Mange skader seg på glatt føre, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/mange-skader-seg-pa-glatta/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på