Du er her

Nå er det slutt på uføre­pensjon fra Nav

Fra 1. januar endres uføre­pensjonen om til uføre­trygd. Da forsvinner reglene som gjør det vanskelig for uføre å jobbe mer.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 30.12.2014 12:15

I 2015 vil du rett nok få en avkorting av uføre­utbetalingene dersom du jobber for mer enn 1G, men du vil ikke lenger miste dem. (Ill.foto av penger: Colourbox)

Endringen betyr at uføre fra nyttår kan tjene så mye de har mulighet til, uten at de mister retten til uføre­trygden.

– Når uføre jobber ved siden av, justeres uføre­trygden ned i takt med hvor mye man tjener. Den justeres kun ned med en viss andel, slik at det alltid vil lønne seg å jobbe ved siden av, sier fungerende ytelses­direktør i Nav, Magne Fladby.

Hvis uføre tidligere tjente over 1G, det vil si 88 370 kroner, kunne det bety tap av uføre­graden og tilbake­betalinger både til Nav og Skatte­etaten. Fra nyttår vil den som jobber beholde uføregraden og retten til uføretrygd uansett hvor mye de jobber, men uføre­trygden vil som sagt justeres ned.

– Det er viktig å presisere at uføre­trygden fortsatt skal være en varig inntekt til dem som ikke har mulighet til å jobbe. Men hvis man har mulighet til å jobbe noe, skal de motiveres til det, understreker han.


Større sikkerhet

Uføre kan når som helst gå tilbake til uføretrygden hvis de ikke kan fortsette å jobbe, noe som er mer fleksibelt enn dagens regelverk. Det eneste dem som kombinerer inntekt og uføretrygd må gjøre, er å registrere inntekten på nav.no slik at uføretrygden blir justert riktig i løpet av året.

– Dette gir større trygghet for uføre som ønsker å prøve seg i jobb og som er usikre på hvor mye de kommer til å tjene, sier Fladby. Første utbetaling av uføretrygd er 20. januar.


Fakta om den nye uføretrygden

  • Med uføretrygd beholdes uføregraden og retten til uføretrygd, uansett hvor mye eller lite man jobber.
  • Uføretrygd skattlegges som lønnsinntekt. For å kompensere for dette er uføretrygden før skatt høyere enn uførepensjonen.
  • 8 av 10 kommer likt eller bedre ut etter skatt.
  • Uføretrygd skal fortsatt være en varig inntektssikring, men det blir enklere og mer fleksibelt å kombinere inntekt og uføretrygd.
  • Uføre som jobber kan lett melde inn forventet inntekt i selvbetjeningsløsningen for uføretrygd på nav.no.

Kilde: Nå er det slutt på uførepensjon fra NAV

_________________________________________________________________

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

_________________________________________________________________

"