Du er her

Nå må også private bruke godkjent renhold

Etterlengtet lovendring: Fra 1. juli kan forbrukere som kjøper renhold kun benytte godkjent renholds­virksomhet.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 03.07.2018 07:53

For å komme svart arbeid og arbeidslivs­kriminalitet til livs, har bedrifter i dag forbud mot å kjøpe renholds­tjenester fra virksom­heter som ikke er registrert og godkjent av Arbeids­tilsynet.

Private har inntil nå vært unntatt fra forbudet. Fra 1. juli fjernet regjeringen unntaket, slik at også private må sjekke at renholds­bedriften de kjøper fra er godkjent. Renholds­registeret er lett tilgjengelig på Arbeids­tilsynets nettsider.

Her kan du sjekke om renholdsvirksomheten er godkjent (Arbeidstilsynets nettsider)

– Når vi nå endrer regelverket, tror jeg folk skjønner at det er nødvendig for å komme de kriminelle og useriøse aktørene i renholds­bransjen til livs, sier arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie.

– Arbeidslivs­kriminalitet og svart arbeid rammer oss alle, fordi kriminaliteten tapper samfunnet for milliarder hvert år. Dette er penger som kunne gått til skole, helse og annen velferd, understreker hun.

Lønns- og arbeidsvilkår

Alle renholds­virksomheter må være godkjent av Arbeids­tilsynet og registrert i et Renholdsregisteret for å drive lovlig. Kjøp av renholds­tjeneste er kun tillatt fra virksomhet som enten er godkjent, har søknad om godkjenning til behandling eller har HMS-kortbestilling til behandling.

Når du som forbruker kjøper tjenester fra en godkjent virksomhet, er det din forsikring – så langt det er mulig å forsikre seg – om at bedriften du kjøper fra oppfyller vilkårene for godkjenning.

For å få godkjenning må bedriften blant annet legge fram dokumentasjon om at den oppfyller visse krav til lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, og bedriften må være registrert i bestemte offentlige registre. Godkjente virksomheter skal også sørge for at renholderne i virksomheten har HMS-kort.

Fafo anslo i en evaluering i 2016 at om lag 270 000 husstander hadde kjøpt renholds­tjenester til hjemmet sitt det siste året. Fafo anslår at 43 prosent kjøper renhold helt eller delvis svart. Mange kjenner ikke til godkjennings­ordningen, og/eller sjekker ikke om virksomheten de kjøper fra er godkjent og dermed kan selge renholds­tjenester lovlig. Konsekvensen er at de useriøse kontrollerer store deler av forbruker­markedet. Det er alvorlig, mener arbeids- og sosial­ministeren.

– De nye reglene vil bevisstgjøre forbruker­markedet og ha en god signal­effekt. Forskrifts­endringen under­streker at hver og en av oss har et ansvar for ikke å kjøpe tjenester fra virksom­heter som ikke følger lover og regler, sier hun.

– Rydder av veien misforståelser

Arbeids­tilsynet foretar tilsyn med renholds­virksomheter som retter seg inn mot privat­markedet. Et forbud for forbrukere mot kjøp av renhold fra virksom­heter uten godkjenning vil dermed kunne bidra til å begrense markedet for useriøse aktører.

– Siden det fram til nå ikke har vært noen plikt for forbrukere til å kjøpe renholds­tjenester fra virksom­heter som er registrert, tror noen virksom­heter at de ikke behøver å søke godkjenning. Regel­endringen rydder av veien misforståelser ved at det ikke er tvil om at alle virksom­heter må være godkjente, sier Hauglie.

Kilde: Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-tiltak-mot-arbeidslivskriminalitet/id2606593/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på