Du er her

NFSR inviterer til frokost­møte

Fire spennende foredrag om miljø og kilde­sortering + frokost. Onsdag 28. februar i Oslo, påmelding senest 23/2.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 14.02.2018 08:47

Norsk Forening for Service og Renhold ønsker vel­kommen til faglig frokost i Oslo sentrum – Det Norske Teatret, Bikuben. Kristian IV`s gate 8 i Oslo. Se også kart nederst på deres nett­side https://www.detnorsketeatret.no/

Den faglige biten avholdes fra kl. 09.00 til 11.00, mens frokost serveres fra kl 08.30 til 09.30.

Pris & påmelding

Pris for NFSR-medlemmer kr 150,- og for ikke-medlemmer kr 250,-.

Betales ved påmelding til konto: 1503.18.01424. Merk innbetalingen med ditt navn og «frokostmøte 28.02.2018»

Bindende påmelding foretas innen 23. februar til Elisabet Enger (Elisabeth.enger@essity.com) eller Maien Winther (mwinther@getmail.no).

Faglig program

Tema er miljø og kildesortering – utfordringer, løsninger, inspirasjon og gode råd.

Kl 09.00. Norsk Gjenvinning, ved Morten Frøid, gir oss ett inn blikk i hva som kan være drifts­lederens drømme­situasjon når det gjelder avfalls­håndtering. Norsk Gjenvinning er landets største leverandør av avfalls- og gjenvinnings­tjenester og Frøid har selv vært i gjenvinnings­bransjen siden 1987.

Kl 09.30. Stiftelsen Miljøfyrtårn, ved daglig leder Ann-Kristin Ytreberg. Gjennom Miljø­fyrtårns digitale system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljø­tiltak i hver­dagen. Vi får høre mer om hvorfor dette er lønnsomt for alle.

Kl 10.00. Samfunns­ansvar, etiske retnings­linjer og miljø i Culina, ved prosjekt­leder Irene Gulbransen. Culinas hovedkontor (Enor as) har bygget opp kjedens kvalitets- og miljø­styrings­system. De følger kravene i ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø) og vi får høre om deres viktigste sjekk­punkter.

Kl 10.30. Hverdagen i en bedrift ved Lise Slorby, Senior­rådgiver i Økonomi- og styrings­avdelingen i Arbeids– og velferds­direktoratet. Hvordan legge til rette slik at det er enkelt å kilde­sortere? Hvordan gjør de det i Arbeids- og velferds­direktoratet?

Kl 10.50 Oppsummering.

NFSRs nettside: http://www.nfsr.no/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på