Du er her

Ny minste­lønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019

Tariff­nemnda har vedtatt endrede lønns­satser i Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 29.05.2019 10:54

Den 21. mai 2019 fattet Tariff­nemnda vedtak om justering av minste­lønns­satsen i renholds­bedrifter. Dette inne­bærer en ny minste­lønn på kr 187,66 for arbeids­takere over 18 år og kr 139,62 for arbeids­takere under 18 år.

Kilde: Vedtak 06/2019
https://www.nemndene.no/tariffnemnda/Vedtak/2019/vedtak-062019/

Se ellers NHO Service og Handels oversikt over lønn etter ansiennitet:
http://renholdsnytt.no/l%C3%B8nns%C2%ADhopp-renholdere-kr-18766


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


 

Faktaboks

Forskrift

Utdrag fra «Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter»:

  • Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholds­tjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold.
  • Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fag­forening med innstillings­rett.
  • Forskriften gjelder ikke for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeids­markeds­tiltak.
  • Arbeids­giver og den som i arbeids­givers sted leder virksomhet som utfører arbeids­oppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i for­skriften gjennom­føres.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-11-1697