Du er her

Nye arbeidsmiljøregler

Fra 1. januar 2014 trådte det i kraft lovendringer for arbeidsmiljøet. Flere av dem er relevante for renholdsbedrifter.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 22.01.2014 07:00

Ill.foto: Colourbox.com

Regelverksendringene omfatter flere lover og forskrifter:


Endringer i arbeidsmiljøloven

Kvinner gis lønnet permisjon for å amme sitt barn inntil én time daglig, i barnets første leveår, på dager der avtalt arbeidstid er på sju timer eller mer.

Det innføres fire nye lover som erstatter tidligere lover om diskriminering. Verdt å merke seg er at den fornærmede nå kan kreve både oppreisning og erstatning for økonomisk tap uten hensyn til arbeidsgivers skyld.

Det innføres en bestemmelse som sier at arbeidsgiver minst én gang hvert år skal drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte.


Endringer i forskrifter

Også enkeltmannsforetak må vurdere at arbeidstiden ikke kommer i konflikt med helse- og sikkerhetstilsyn (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning).

Den tidligere typegodkjenningen av stillas erstattes med en sertifikatordning (Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften)).

Sjekk detaljert oversikt: Regelverksendringer (Arbeidstilsynet)

__________________________________________________________________

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

" Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig. Her kan du melde deg på

__________________________________________________________________

"