Du er her

Stillingsmarkedet

Her vil du finne ledige stillinger innen renholdsbransjen.

Seksjon Renhold og tekstil Bærum sykehus søker seksjonsleder

Arbeidsgiver: Vestre Viken HF - Renhold og tekstil avdeling
Stillingstittel: Seksjonsleder Renhold og tekstil Bærum Sykehus
Sted: Gjettum
Frist: 13.08.2018
Varighet: Fast

Er du en synlig og engasjert leder med gode relasjonelle ferdigheter som motiveres av gode resultater?

Da kan du være vår nye seksjonsleder for Renhold og tekstil Bærum Sykehus.

Seksjonen har ansvar for sykehusrenhold og tekstilleveranse til Bærum Sykehus. Seksjonen er organisert i avdeling Renhold og tekstil, Klinikk for Intern service i Vestre Viken.
Sentrale arbeidsområder er personalledelse, fagutvikling og dialog med klinikk Bærum Sykehus. Som leder for sykehusrenholdet må du ha fokus på kontinuerlig utvikling og forbedring.

Seksjonen består av 34 årsverk.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av seksjonen
 • Budsjett og resultatansvar
 • Utarbeidelse av bemanningsplaner og turnus ved bruk at GAT
 • Arbeidsmiljø, HMS og medarbeiderutvikling
 • Bygge kultur for kunnskapsutvikling og initiere forbedring
 • Bidra til tjenesteutvikling
 • Ha god dialog med tjenestemottakere på Bærum Sykehus
 • Seksjonsleder inngår i ledergruppen avdeling Renhold og tekstil og rapporter til avdelingssjef
 • Vi bruker Jonathan Clean som planleggings- og driftsverktøy.

Kvalifikasjoner

 • Formell utdannelse som beskrevet eller relevant yrkespraksis/ledererfaring.
 • God økonomiforståelse
 • Gode IKT ferdigheter
 • Relevant fagkompetanse
 • Personalledelse i et flerkulturelt miljø.

Utdanning

 • Administrasjon og Ledelse
 • Facility Management / Husøkonomi
 • Høyskole / Universitet

Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Motivasjon og lederambisjon til å drive forbedring og utvikling av fagområdene,
 • Evne til inspirere og involvere medarbeidere i endring og forbedringsarbeid
 • Evne til å arbeide systematisk
 • Engasjert, fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Utfordrende og varierte oppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Lederutviklingsprogram
 • Pensjonsordning
 • Velferdsforening med hytter, ferieleiligheter og andre kulturtilbud

Spørsmål om stillingen:
Kontaktperson: Kjersti Lohne Enersen
Stillingstittel: Avdelingssjef
Telefon: 900 81 833

Om arbeidsgiveren

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling. Vi har nærmere 9 300 medarbeidere, et årlig driftsbudsjett på 9 milliarder og et investeringsbudsjett på 400 millioner kroner.

Vestre Viken er organisert i åtte klinikker, med virksomhet på de fire somatiske sykehusene, Hallingdal sjukestugu, 17 ambulansestasjoner og en rekke større og mindre behandlingssteder innen psykisk helse og rus.

Se mer på www.vestreviken.no

 


 

 

Ønsker du å ha din annonse inn her? Ta kontakt med annonsesjef for Renholdsnytt:

Elisabeth Sjørbotten
e-post: elisabeth@askmedia.no
Tlf: 950 77 165