Du er her

Opplæring ga færre sykehus­infeksjoner

I en forsknings­studie der systematisk opplæring inngikk, ble 96 prosent grundigere med hånd­hygienen og antall C.diff-infeksjoner gikk ned.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 08.08.2019 11:46

Målet for studien var «på en bærekraftig måte å forbedre renholdet av ofte berørte overflater i sykehus gjennom en bred tilnærming til opplæring, reduksjon av hindringer, rengjørings­metoder og holdnings­endringer for dem som jobber med miljø­tjenester».

Flere ulike typer sykehus

Bak studien sto The Society for Healthcare Epidemiology of America, og den ble utført på tre typer sykehus – to universitets­akutt­sykehus, to lokal­sykehus og ett kvinne & barn-sykehus. Den ble utført på miljø­arbeidere* som jobber i førstelinjen ut mot pasientene.

* Kortversjonen av den engelske rapporten bruker begrepet «environ­mental services workers», uten å definere om renholdet utføres av renholdere eller helse­personell.

Bredt anlagt opplæring

Et opplærings­program på fem moduler ble utviklet, ved å bruke prinsipper fra lærings­teorier for voksne.

Det ble brukt systemer som lot de voksne gi tilbake­meldinger til instruktøren, videoer, demonst­rasjoner, rollespill og grafiske elementer for å illustrere prinsipper rundt smittevern.

Temaene omfattet hånd­hygiene, fore­bygging ved isolering, personlig verneutstyr, rengjørings­instrukser og strategier for å redusere hindringer.

Som en del av studien, skulle det også måles hvorvidt antallet tilfeller av sykehus­påført Clostridium difficile og MRSA endret seg.

Gode resultater

I gjennom­snitt deltok 357 miljøarbeidere i hver modul. 93 prosent rangerte presenta­sjonene som meget gode og 95 mente de var nyttige. 91 prosent var blitt mer komfortable med å bruke personlig verne­utstyr enn før kurset. 96 prosent var grundigere med hånd­hygienen og 96 prosent fikk økt forståelse av hvor viktig det er å desinfisere ofte berørte områder.

Frekvensen på å rengjøre enkeltvise ofte-berørte-flater i rom med pasienter tilstede, økte fra 26 til 62 prosent. Særlig antall sykehus­påførte infeksjoner pga. C.diff gikk betydelig ned.

Kilde: Educating hospital cleaners lowers infections, says study
http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/educating-hospital-cleaners-lowers-infections-says-study

Vitenskapelig rapport (på engelsk, resymé er gratis)
https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/sustained-improvement-in-hospital-cleaning-associated-with-a-novel-education-and-culture-change-program-for-environmental-services-workers/35D0CFDEC267987B5E4E671EAD532B45


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på