Du er her

Organisk vekst for ISS globalt

FM-selskapet ISS melder om en organisk vekst på 3,2 prosent for første halvår 2018.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 30.08.2018 12:01

Omsetnings­veksten skyldes mye iverksatte kontrakter og en utvidelse av globale Key Account-kontrakter.

Totalt sett viste imidlertid omsetningen en nedgang på 1,0 prosent, noe som primært skal ha skyldtes valuta­effekter.

Drifts­marginen ble på 4,4 prosent, mot 5,0 prosent i første halvår 2017. Den svake nedgangen skyldes i hovedsak overlapp mellom kontrakter som ble faset inn og ut.

Justert netto­resultat ble DKK 703 millioner kroner, mens netto­resultat ble minus DKK 130 millioner – i hovedsak på grunn av goodwill-avskrivninger.

Jeff Gravenhorst, adm.dir. i konsernet, beskriver nedgangen i margin som en forventet, kortvarig motvind og under­streker at konsernets solide organiske vekst fortsetter.

Kilde: Solid organic growth and continued impact from contract phasing in H1 2018,
https://www.issworld.com/press/news/2018/08/16/solid-organic-growth-and-continued-impact-from-contract-phasing-in-h1-2018


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på