Du er her

Bestill abonnement

Ønsker du å abonnere på Renholdsnytt eller henvende deg til vår abonnementsavdeling? Her finner du lenker til kontaktskjemaer du kan fylle ut.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Renholdsnytt er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen, og kommer ut seks ganger i året. Redaktør for tidsskriftet er Pål Sønsteli.

For hele bransjen

Vi er et blad for hele bransjen, og som debatt-, informasjons- og kommunikasjonskanal setter vi søkelyset på temaer og endringer som berører våre lesere.

I bladet kan du lese artikler om moderne renholdsmetoder, utrustning, trender, forskning og utvikling, konsepter og praktisk drift. Bransjenytt og produktnyheter vies stor oppmerksomhet, i tillegg til messer og utstillinger.

Se hva vi skriver om her

Bladet utkommer seks ganger i året og abonnementet kan utgiftsføres. Rabatt ved bestilling av fem eller flere abonnement til samme kunde. Abonnementet løper til oppsigelse foreligger.

Etter at bestillingen er registrert hos oss, vil du motta ditt første eksemplar av bladet Renholdsnytt, samt en giroblankett.

Du kan også nå vår abonnementservice ved å ringe 46 94 10 00 eller sende en henvendelse på e-post til abonnement@askmedia.no

- For å endre adresse på eksisterende abonnement, klikk her

- For å bestille Renholdsnytt egne samlepermer, klikk her

Priser:

Ett år i Norge: kr 730
To år i Norge: kr 1360
Ett år i utlandet: kr 850