Du er her

Presisering: NAF støtter ikke skattefradrag

Norsk Arbeidsmands­forbund ser behovet for en gjennom­gang av svart renhold i private hjem, men det er ikke riktig at NAF dermed støtter en ordning med skatte­fradrag.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 22.01.2019 17:18

I en presse­melding skriver NAF følgende:

Norsk Arbeidsmands­forbund registrerer at det i Dagens Næringsliv og i en rekke andre medier feilaktig frem­kommer at forbundet støtter en innføring av en ordning med skatte­fradrag for renholds­tjenester i private hjem (RUT). Nestleder og fungerende leder i forbundet, Anita Johansen presiserer at dette ikke medfører riktighet og at dette spørsmålet heller ikke har vært organisatorisk behandlet i forbundets organer.

Utspillet tidligere i uken, som gav indirekte støtte til Virkes utrednings­alternativ til regjerings­forhandlingene, er knyttet til behovet for en bredere gjennom­gang og kart­legging av situasjonen når det gjelder renhold i private hjem. Vår kamp for en seriøs renholds­bransje er rettet mot svart omsetning, arbeids­takers rettig­heter og ulovlig organisert virksomhet, og ikke skatte­lettelser og profitt, sier Johansen.

Nestlederen avviser derfor kontant alle påstander fra bl.a Frp og andre i dagens aviser om at Norsk Arbeidsmands­forbund, støtter eller går inn for en slik ordning. Vi ønsker å ivareta våre medlemmers interesser gjennom en rettferdig fordelings­politikk som gagner arbeidsfolk. Forbundet tar derfor avstand fra det politiske spillet som nå frem­kommer i mediene, fra høyre­siden og andre i norsk politikk, om at vi som LO-forbund støtter skatte­lettelser, sier Johansen til slutt.


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på