Du er her

Pris skal vektes lavest i Oslo

Oslo kommune endrer kriteriene for å velge ut renholds­tjenester. Nå teller kvalitet 50 prosent, miljø 30 prosent og pris 20 prosent.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 06.12.2017 12:32

I den gamle avtalen ble kvalitet vektet 20 prosent og pris 80 prosent, mens miljø ikke var et tildelings­kriterium i det hele tatt. Det er organet FriFagbevegelse.no som omtaler saken.

Det skal også være stilt strengere krav til økonomi og mannskap, og innført bedrede kontroll­muligheter.

– Jeg legger til grunn at disse tiltakene vil bidra til bedre forhold for den ansatte, og forhindre at Oslo kommune kjøper renholds­tjenester fra useriøse leverandører» skriver finans­byråd Robert Steen.

I den nye samkjøps­avtalen for renholds­tjenester er også kontrakts­bestemmelsene fra Oslo­modellen tatt med. Modellen trådte i kraft i januar i år og pålegger alle kommunens virksom­heter å bruke vedtatte standard­kontrakter, med tilhørende kontrakts- og bilags­formular, når de gjør anskaffelser over 500 000 kroner på områder som omfattes av standard­kontraktene.

I praksis stilles det krav om blant annet bruk av fast ansatte, om tariff­lønn mellom oppdragene, om faglærte hånd­verkere og begrensning i antall under­leverandører.

Kilde: Oslo kommune velger ikke lenger laveste pris på renhold, https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/oslo-kommune-velger-ikke-lenger-laveste-pris-pa-renhold-6.158.496492.9d04b94a9b


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på