Du er her

Produsent av renholds­kjemikalier dømt

Aksam Kemi AB er dømt for flere over­tredelser av den svenske Patent- og markedsretten, blant annet feilaktige sikkerhets­datablad.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 07.09.2017 11:20

Overtredelsene gjelder feil­aktige sikkerhets­datablad og feil merking samt en rekke markeds­førings­krav som ikke kunne dokumenteres. Patent- og markeds­retten har nå idømt Aksab Kemi AB 1 million kroner i bot – hvis de gjentar lov­bruddene.

Det er det svenske tidsskriftet Rent som har omtalt saken.

Aksab Kemi Sverige AB produserer, markeds­fører og selger vaskeri- og rengjørings­produkter hoved­sakelig til profesjonelle aktører.

Saken ble stevnet inn for retten av den svenske bransje­foreningen for industriell og institusjonell hygiene IIH (gjennom servicefirmaet KTF Organization AB). Patent- og markeds­retten kom til at Aksab Kemi feilet på samtlige punkter som stevningen handlet om.

Selskapet ble blant annet dømt for:

  • Produkter uten korrekte sikkerhets­datablad som ikke oppfyller kravene til Reach-forordningen er ulovlige å markeds­føre i Sverige.
  • Produkter som ikke er merket i henhold til CLP-forordningen og/eller Kemikalie­inspektionens forskrifter er uvlolige å markeds­føre i Sverige.
  • Påstander som «Vi hjelper deg å holde et høyt kunnskaps­nivå, arbeide riktig og følge de gjeldende krav» har ikke kunnet dokumenteres. Retten bedømmer at slike påstander sann­synligvis påvirker mottakerens innkjøps­beslutning, og anser at de er util­børlige og skal forbys.

Kilde: Kemföretag dömt till vite, https://www.cleannet.se/article/view/549657/kemforetag_domt_till_vite#


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


Faktaboks