Du er her

Renholder fant gull

Fant sju gullbarer i avfalls­dunke på Sør-Koreas inter­nasjonale flyplass.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 05.06.2018 14:53

I følge The Korea Times veide hver gull­barre 1 kg og har en samlet verdi til­svarende ca. 2,7 millioner kroner. Det melder renholds­bladet ECJ.

Gullbarrene ble funnet på Incheon International Airport og var inn­pakket i avispapir. Politiet antar at eieren har hatt det travelt med å kvitte seg med dem, av frykt for å bli tatt. Det er ingen ting som tyder på at gullet har noen sammen­heng med kriminell aktivitet.

Innledningsvis ble det antatt at renholderen kunne få en klekkelig dusør, men fly­plassen har i ettertid benektetet at renholderen kan få dette, fordi vedkommende «jobbet som flyplass­ansatt og det anses som en del av en renholders jobb å finne mistede gjenstander».

Sør-Koreansk lov er slik at «finner'n vinner'n» når tapt gods ikke har noen kjent eier. Hvis en eier ikke melder seg i løpet av seks måneder, vil finneren kunne kreve eierskap. Men dette gjelder ikke for ansatte på arbeids­givers eiendom. Hvis finneren derimot ikke hadde vært ansatt ved fly­plassen, ville hun/han kunne kreve en dusør på mellom 5 og 20 prosent av godsets verdi.

Kilde: Cleaner may lose out after finding gold in a bin, http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/cleaner-may-lose-out-after-finding-gold-in-a-bin


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på