Ekspertgruppen har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og legger i sin rapport frem mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten.

Formålet med seminaret er å få til en diskusjon om ekspertgruppens modeller slik at bedriftshelsetjenesten kan innrettes for å best mulig kunne bistå virksomhetene i det forebyggende HMS-arbeidet.

(Seminaret retter seg ikke spesifikt mot renholdsbransjen, journ.anm.)

Info & påmelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/seminar-om-bedriftshelsetjenesteordningen/id2600431/