Du er her

Sett krav til bakfyll­fravær

Over 40 prosent av alkohol­forbruket vårt skjer i jobb­sammen­heng og om lag 30 prosent av korttids­fraværet skyldes alkohol­bruk. Alle arbeids­plasser bør ha egne retnings­linjer for alkohol­bruk.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 20.08.2014 11:15

Lag retnings­linjer for alkohol­bruk som påvirker jobben. Ill.foto av bakrus: Colourbox

Koblingen mellom alkohol og arbeids­liv skaper flere utfordringer, både for syke­fravær, jobb­nærvær, trygghet og trivsel. Vi trenger økt innsats for å redusere sykefravær og styrke arbeidet for gode arbeids­miljøer, anbefaler nett­portalen Fri Fagbevegelse.

Bakfylla gir høye kostnader for virksom­heter som må ta regningen for fraværet – og for nærvær av redusert kvalitet. Og det går ut over kollegene, som må gjøre jobben for andre.

Akan har tidligere kartlagt at seks av ti virksom­heter mangler retnings­linjer for alkoholbruk. De store har oftere slike på plass enn de små.

Retningslinjene må være forankret hos arbeids­takere, arbeids­giver og i organisasjonen(e). Det kan handle om alt fra vin som gave, antall drikke­bonger på sommer­festen til enighet om alkoholfri dag på første dag av et seminar eller en reise.

Mange ledere og tillits­valgte kvier seg for å ta opp vanskelige spørsmål når de mistenker at en kollega har rusproblemer. Det er derfor smart å innføre klare retnings­linjer for hvordan oppfølgingen skal foregå. Slike retnings­linjer er ikke en moralsk peke­finger, men praktiske kjøre­regler som bidrar til bedre produktivitet og bedre arbeidsmiljø.

Kilde: Bakfyllfravær og krav om retningslinjer

__________________________________________________________________

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

__________________________________________________________________

"