Du er her

Tariffnemnda har fått nytt sekretariat

Fra 1. januar 2018 har sekretariatet for tviste­løsnings­nemnda tatt over sekretariats­funksjonen for Tariffnemnda og Rikslønns­nemnda. De to har også fått nye nettsider.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 09.01.2018 20:35

Du finner flere opplysninger om nemndene på deres nye nettsider:

Kilde: Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda får nytt sekretariat og nye nettsider, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tariffnemnda-og-rikslonnsnemnda-far-nytt-sekretariat-og-nye-nettsider/id2583339/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


Faktaboks

Tariffnemnda

er et uavhengig forvaltnings­organ. Det er et kollegialt organ der de mest representative partene er representert. Tariff­nemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiver­organisasjon fastsette at lønns- og arbeids­vilkår som følger av en tariff­avtale skal gjelde for alle arbeids­takere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeids­takere og uorganiserte norske arbeids­takere.