Du er her

Teamleder renhold - Sone sentrum - Virksomhet eiendom

Sarpsborg kommune, Virksomhet eiendom.

Beskrivelse av arbeidssted

Kommuneområde teknisk består av virksomhetene: Eiendom, Utbygging, Kommunalteknikk, Vann og avløp og Brann og feiervesen.
Virksomhet eiendom drifter ca. 270 000 m2 fordelt over hele kommunen og består av 7 team. Renholdsteamene er fordelt på geografiske soner. Leder for team Renhold sentrum drifter pr i dag 12 arbeidsgrupper i sone sentrum, fordelt på 34 bygg og 35 årsverk fordelt på 42 fast ansatte. Teamet utfører renhold på barnehager, skoler, administrasjonsbygg, kultur- og idrettsbygg og sykehjem. Virksomheten har et nytt administrasjonsteam som blant annet fungerer som en bistand til noe av ditt arbeid.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Ditt ansvar vil være å drifte sonen hensiktsmessig ut fra tildelte rammer. Du vil ha et økonomisk ansvar, i tillegg til fullstendig personalansvar, også i IA saker. Bemanning er en stor del av arbeidsdagen. Du må også kunne fordele tiden din blant ansatte, da de møter opp på sitt arbeidssted og er der i hele arbeidsdagen.
Teamet har ca 50 ansatte, og et mangfold av kulturer. Derfor er det avgjørende at du har god forståelse for ulikheter.

Krav og kompetanseområder

Høyere utdanning, minimum høyskolekanditat som er relevant for ansvarsområdet, fortrinnsvis fra husøkonomi og serviceledelse, samt fagbrev renhold e.l.
Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanningsnivå.
Relevant ledererfaring.
Erfaring med IA og sykefraværsoppfølging.
Økonomisk forståelse.
Strukturert og effektiv arbeidsform.
Gode samarbeidsevne.r
Høy arbeidskapasitet, effektiv med god gjennomføringsevne.

Personlige og lederegenskaper

Er en trygg og tydelig leder med stor gjennomføringsevne.
Er inkluderende, initiativrik og utviklings- og endringsorienter.
Evner å innta et helhetsperspektiv og bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder.
Bidra til å motivere og utvikle de ansatte innen fagkunnskap og servicekvalitet.
Proaktiv, serviceinnstilt og handlekraftig.
Sterk i å koordinere og å følge opp.
God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne.
Evne til å tenke strategisk og langsiktig.
Genuin interesse og forståelse for dine ansatte og dine kunders behov.
Ha et godt øye for forbedringer med tilhørende tiltak.
Kjennskap til NS Insta 800.
Være opptatt av godt arbeidsmiljø og ryddige forhold.
Bidra til en "vi følelse" der vi spiller hverandre gode.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende jobb i en stor organinsasjon.
Et godt arbeidsmiljø.
Arbeid i en fremoverlent bedrift med fokus på utviklingsarbeid.
Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Snarlig tiltredelse.

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd


Søknad

Søknadsfrist: 17.08.19
Søk her

Om stillingen

Sted: Virksomhet eiendom
Ansettelsesform: Annet
Heltid/deltid: Heltid
Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune
Adresse: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. www.sarpsborg.com