Du er her

Tork med ny kunnskap om å være bære­kraftig utenfor eget hjem

Bærekraftig livs­førsel handler om å dele global kunnskap. Torks nye trend­rapport omfatter bl.a. klima­endring, karbon­utslipp og sirkulær økonomi.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 17.12.2019 14:14

Sustainable Life Away from Home Trend Report 2019. (Foto: Tork)
Sustainable Life Away from Home Trend Report 2019. (Foto: Tork)

Den nye tilnærmingen fra Tork, kalt «bærekraftig liv utenfor hjemmet», skal være basert på lærdom gjennom samarbeid med kunder over hele verden. Flere bærekraft­trender blir beskrevet i Torks 2019-trendrapport om bære­kraftig liv utenfor hjemmet (Sustainable Life Away from Home Trend Report 2019).

Rapporten omfatter temaer som klima­endring, karbon­utslipp og den sirkulære økonomien. I en presse­melding skriver Tork at rapporten i tillegg inneholder kunnskap som selskaper kan bruke for å bli mer bære­kraftige.

Bærekraftig liv utenfor hjemmet

Kravet til å integrere bærekraft i forretnings­virksomheter øker. Folk, selskaper og organisasjoner ser hele tiden etter nye ideer og løsninger, skriver Tork.

En ny studie fra Harvard viser at selskaper med sterkt fokus på bærekraft opplever en økning i de ansattes tilfredshet på 55 prosent (https://hbr.org/2016/10/the-comprehensive-business-case-for-sustainability)

(Ill.foto: Tork)
Ill.foto: Tork

– Ambisjonene våre mot 2030 skal imøte­komme målene for Essitys strategi for bærekraft og Torks egne målsettinger. Når det gjelder trivsel, er målet at 60 prosent av all Tork-innovasjon har mennesket i fokus. Innovasjon på denne måten gir sosiale fordeler for kundene, forbrukerne og samfunnet. I tillegg jobber vi også for å redusere klima­fotavtrykket til Tork-produktene med hele 33 prosent innen 2030, sier Christine Skjerven Rød, Customer Marketing Manager hos Tork Norge.

Bærekraft og næringsvirksomhet henger sammen

I følge Nielsen Global Sustainability Report 2015 sier 66 prosent av forbrukerne seg villige til å betale mer for bære­kraftige varer og tjenester – og prosent­andelen er enda høyere blant millenniums­generasjonen (73 prosent).

En uttalelse fra MIT tyder på at 67 prosent av alle selskaper på verdens­basis sier det er nødvendig å ha strategier for bære­kraft for å være konkurranse­dyktige.

Forskning fra Verdens økonomiske forum viser at øko-innovative selskaper i alle størrelser vokser i gjennomsnitt 15 prosent i året, selv om markedene deres er flate (https://www.weforum.org/agenda/2017/03/how-going-green-can-help-the-planet-and-your-profits/).

De tre grunnpilarene

Tork ønsker å hjelpe slutt­brukere til å redusere sitt forbruk, kutte karbonutslipp og minimere avfalls­mengden. Deres tilnærming bygger på tre grunnpilarer:

  1. Trivsel: I 2018 bidro Tork til at 175 000 mennesker fikk opplæring i bedre hånd­hygiene.
  2. Bedre ressurs­utnyttelse: Ifølge Tork har deres hylsefrie toalett­ruller redusert karbon­avtrykket med 11 prosent og emballasje­avfallet med 82 prosent. Et annet produkt, PeakServe, skal gi dobbelt så mange papir­håndtørk, fordi de er komprimert med 50 prosent.
  3. Sirkulært: Torks program PaperCircle finnes i utvalgte land i Europa. Det skal være verdens første gjenvinnings­tjeneste for papir­håndtørk som hjelper kundene våre å håndtere papir­avfallet sitt på en mer miljø­vennlig måte. Programmet skal redusere karbona­vtrykket med minst 40 prosent og generere 20 prosent mindre avfall, sammen­lignet med dagens muligheter for avfalls­håndtering.

Kilde: Pressemelding fra Tork

Les også: https://www.tork.no/baerekraftigutvikling/baerekraftigutvikling


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


 

Faktaboks