Du er her

Utsetter konkurranse­utsettingen i Forsvaret

De 364 renholderne i Forsvars­bygg får åtte måneder ekstra på seg før jobbene deres konkurranse­utsettes. Men fortsatt er det stor usikker­het om hvordan jobbene deres vil berøres.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 23.12.2014 12:00

Regjeringen bestemte i høst at Forsvarsbyggs rett og plikt til å levere renholds­tjenester til Forsvaret skal opphøre. Tjenestene skal i stedet konkurranse­utsettes.

"

Fra Forsvarsbyggs hovedkontor i Oslo.

Mange av de berørte stats­ansatte renholderne er organisert i Norsk Tjeneste­mannslag (NTL).

Ifølge fagforenings­bladet NTL-magasinet var tillitsvalgte i NTL Forsvaret i forrige uke samlet i Oslo for å diskutere prosessen fremover. Opprinnelig skulle denne prosessen være avsluttet innen 1. august 2015. Dette er nå utsatt til 1. mai 2016.

Renholderne har mange spørsmål. Et av dem er om medlemmene skal reservere seg mot å bli med over i de private renholds­bedriftene som etter hvert får kontraktene. Et annet er om ventelønn vil være avskaffet før en eventuell konkurranse­utsetting effektueres.

Ifølge hoved­tillits­valgt Kirsten Mikkelsen er det laber stemning blant renholderne, som går og venter på at de skal miste jobbene i Forsvarsbygg.

– Det er mange av renholderne som har høy alder, og de har ingen motivasjon til å gå over til de private firmaene som skal inn. De føler seg presset og er redde for å ikke få noe nytt arbeid, sier Mikkelsen.

Jon Asmund Torvik, hoved­tillitsvalgt i Forsvarsbygg Midt-Norge, håper det vil være mulig å få til noen smidige løsninger for de renholderne som bare har noen få år igjen til pensjonsalder.

Kilde: Renholderne venter fortsatt på svar

_________________________________________________________________

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

_________________________________________________________________

"