Du er her

Vaskeri ekskludert

Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn melder at Setpro as ikke lenger oppfyller NVKs kvalitetskrav.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 25.10.2017 05:30

Setpro as oppfyller ikke NVKs krav i Teknisk Protokoll og er derfor ekskludert iht. NVKs vedtekter §7.

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) er en uavhengig og ideell organisasjon som tilbyr sertifisering av vaskerier for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. Vaskerier som velger å bli sertifisert av NVK er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosess­tekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll.

Vaskerier som ikke etter­kommer NVKs vedtekter eller Teknisk Protokoll kan ekskluderes av styret. Dette er en konsekvens når NVK ikke lenger kan stå inne for kvalitets­sikringen ved vaskeriet.

Kilde: Eksklusjon av vaskeri, http://vaskeritilsynet.no/nyhet/500


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på