AVLYST: RVO: Samling for verneombud i bl.a. renhold

Samling for verneombud i overnatting-, servering- og renholds­virksomheter. Scandic parken, Ålesund.