RELE: Workshop

Planleggingsmøte i Renholdsprodukters Leverandørforening. Oslo-Kiel. Påmeldingsfrist 5/2.