Du er her

64 prosent innvandrere i renhold

Renholds­bransjen er integrerings­motoren i Norge. Hele 64 prosent av arbeids­takerne er nå innvandrere.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 30.09.2014 08:45

Ill.foto av mopp: Colourbox

Det er tall fra Statistisk sentral­byrå som viser at renholds­bransjen er den bransjen som har størst andel uten­landske arbeids­takere.

 

Tabellen viser antall sysselsatte i prosent, i ulike bransjer. Kilde: SSB/LO
Bransje Norske Utenlandske
  arbeidstakere arbeidstakere
Renhold 36 64
Utleie av arbeidskraft 46 54
Overnatting og servering 60 40
Bygg og anlegg 77 23
Industri 81 19
Transport 82 18
Helse og sosial 87 13
Varehandel 88 12
Alle næringer 84 16

 

Tallene fremkommer etter at LO har fått Statistisk sentralbyrå til å se på hvordan arbeids­kraft fra EU har påvirket det norske arbeids­livet siden EU-utvidelsen i 2004.

På de ti årene har det skjedd antall sysselsatte innvandrere (langtidsopphold) økt med 290 402 personer og for innvandrere med korttids­opphold med 57 267 personer. Blant norske (i betydningen ikke-innvandrere) har syssel­settingen økt med 136 603 personer.

LO frykter at den tøffe konkurransen i flere bransjer, som varehandel, renhold, transport, hotell og restaurant, vil skvise ut norsk arbeids­kraft og presse fram dårligere arbeids­betingelser.

LO er også bekymret for at antallet unge nordmenn ser ut til å tape kampen om de ufaglærte jobbene.

Det er også stor arbeidsledighet blant innvandrere fra Afrika og Asia. Mens 69 prosent av den totale befolkningen regnes som «sysselsatt», er tallet 73 prosent for innvandrere fra de østlige deler av EU, men bare 42 prosent fra Afrika og 55 fra Asia.

Kilde: Fem grafer som er dårlig nytt for norsk ungdom på jobbjakt

__________________________________________________________________

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

_________________________________________________________________

"