Du er her

Diplom til stabilt dyktige vaskerier

NVK har utdelt diplom til fem vaskerier for diplom for eksem­plarisk oppfølging av deres Teknisk Protokoll.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 11.04.2018 06:06

Norsk Renseri- og Vaskeri­forening og Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn hadde sin felles års­konferanse på Sola Strand Hotel, 8.-10.mars 2018, der det ble delt ut diplom for eksem­plarisk oppfølging av Teknisk Protokoll.

De fem som mottok diplom for 2017 er:

  • Berendsen Tekstil Service avd. Bergen
  • Hadsel ASVO
  • Midtre Namdal Vekst avd. Flatanger Vaskeri
  • Nor Tekstil avd. Kristiansand
  • Vekst Ålesund

Diplomene henger svært høyt og deles kun ut til de vaskeriene som ikke har fått avvik gjennom hele året. Vaskeri­bransjen kan være stolt over kvalitets­styringen for 2017. Totalt har NVK utført 2718 mikro­biologiske kontroller i 2017. Bransje­standarden angir tiltaks­verdi for pakket institusjonstøy til 20 cfu/dm2, noe som er et særdeles strengt krav. I 2017 var 98,4% av kontroll­resultatene innenfor tiltaks­verdien for pakket tøy, noe som er et særdeles godt resultat.

NVK har i løpet av 2017 hatt tilsyn med 58 vaskerier og gjennomført 210 tilsyns­besøk av disse. Etter hvert tilsyns­besøk mottar vaskeriene konsulent­rapport og tilsyns­bevis med resultatet av tilsynet. Resultatet gis på en skala fra 1 til 7, der 7 er meget bra og 1 er ikke godkjent.

Kriteriene for å motta diplom er at resultatet gjennom året er på 6,9 (av 7,0) eller bedre, samtidig som vaskeriet må være godkjent med karakteren A/A+ i henhold til bransje­standarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner» dersom vaskeriet behandler institusjonstøy. Det innebærer svært få, om noen avvik, fra kravene for å kunne motta diplom. Det ligger derfor en eksemplarisk innsats til grunn når et vaskeri tilfreds­stiller kriteriene for diplom.

Kilde: Utdeling av diplomer for eksemplarisk oppfølging av Teknisk Protokoll, http://vaskeritilsynet.no/nyhet/540


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på