Du er her

En gratulasjon til NFSR

Jeg må også få slutte meg til rekken av gratulanter til opprettelsen av den nye foreningen NFSR! Det er gledelig at vi nå endelig er en samlet forening, som har større muligheter for aktivitet både innad i foreningen og utad mot bransjen og samfunnet.
Av Anonym
Publisert 22.04.2010 07:00

Mine håp for NFSR i årene som kommer er at vi kan samle flere medlemmer ved flere anledninger. Først og fremst må foreningen være godt synlig slik potensielle medlemmer vet om foreningen. Vi som er medlemmer må prøve å støtte opp om arrangement og aktiviteter, og omtale dem i postive ordelag til andre som kunne hatt glede av å være med. Vi må også være flinke til å støtte de som sitter i styret slik at det gir motivasjon for videre arbeid. Vi vet alle at frivillig arbeid tar tid, og at det er lysten til å gjøre en innsats som er avgjørende. Jeg tror på at styret i større grad kan spørre enkeltmedlemmer om de vil sitte i midlertidige grupper som arrangerer en fagsamling, sommerfest el, slik at det ikke alltid er de i styret som må utføre det praktiske. Dette vil også skape mer engasjement blant flere i medlemsmassen, og gjøre at man blir kjent med flere i foreningen.
Jeg tror også at det er rom for at flere som er medlemmer deltar på sentrale arrangement (eksempelvis generalforsamlinger/ årsmøter) dersom de er litt mer ”lavterskel”. Slik det er lagt opp i dag koster noen arrangement flere tusen kroner og krever fravær fra jobben i opptil tre dager. Dette er ikke for alle, og det er vel i realiteten de som får dette dekket av arbeidsgiver som kommer.
Jeg håper også at den nye foreningen vil knytte bånd til NIL og NAL (hhv interiørarkitektenes og arkitektenes landsforbund). I dag er det liten kontakt mellom de ulike bransjene og jeg tror mange er enige med meg at vi kunne hatt nytte av samarbeid/kontakt.Jeg er uansett sikker på at sammenslåingen vil få positive konsekvenser for renholdsbransjen!

Aashild Staverløkk, april 2010