Du er her

Justerer opp terskelverdier

Nærings- og fiskeri­departementet justerer opp samtlige terskel­verdier for offentlige anskaffelser.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 12.04.2018 06:14

- Dette er en praktisk justering i tråd med regjeringens mål om et oversiktlig system der aktørene har så få terskel­verdier som mulig å forholde seg til, sier nærings­minister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløps­grenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelses­regelverket skiller mellom nasjonale terskel­verdier og EØS-terskel­verdier, som angir når det er plikt til å kunn­gjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunn­gjøre i hele EØS-området.

EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valuta­kursene. Nærings- og fiskeri­departementet fastsetter nye EØS-terskelverdier i Norge. Nasjonal terskel­verdi justeres tilsvarende opp fra 1,1 til 1,3 millioner kroner i samsvar med EØS-terskelverdien. Statlige myndig­heter vil da fortsatt ha én terskel­verdi å forholde seg til ved kjøp av varer og tjenester. Terskel­verdiene i andre forskrifter med krav til offentlige innkjøp justeres på tilsvarende måte i samsvar med EØS-terskelverdiene. De nye terskel­verdiene trådte i kraft 6. april 2018.

Kilde: Justerer opp terskelverdier, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/justerer-opp-terskelverdier/id2596319/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på