Du er her

Kommer sterkt: Fire nye renholdstrender

Endring i grønt skifte, sykehus­renhold blir mer resultat­orientert, auto­matisering fenger globalt, og snart vil det finnes en app for alt.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 25.04.2018 13:38

Messen Interclean Amsterdam er nå bare tre uker unna, og messens leder Rob den Hertog har selvsagt allerede en god oversikt over både utstillere og mange produkter. For å friste nye deltakere, gir han en smakebit på de trendene han mener «vil ta oss med storm» når messe­dørene åpner 15. mai.

Fremtidens renhold er nesten over oss

Undertegnede skal selv til Amsterdam i år, og det blir spennende å se nyeste nytt fra blant annet robot-fronten. For min egen del må jeg tilstå at jeg er litt avmålt. Personlig ser jeg ikke for meg noen robot-revolusjon i 2018 – heller – men det skal uansett bli spennende å tråle den store messen. Ikke minst for å se nærmere på utbredelsen av «smarte» løsninger.

Og her er Rob den Hertog svært optimistisk: Han peker i sin blogg på at mer enn 850 utstillere vil samles, og med så mange innovatører og trend­settere under samme tak, vil de besøkende garantert få se noen virkelig spesielle utstillinger.

Fire trender å se opp for

Disse trendene vil prege Interclean Amsterdam 2018, mener han:

 1. Endring i måten vil tilnærmer oss bærekraft
  «Grønt» renhold er selvsagt ikke noe nytt fenomen, blant annet drevet fram av kundenes krav til de selskapene de kjøper varer og tjenester.
  Bærekraftig rengjørings­utstyr og -metoder utvikles hele tiden, men selskapene begynner å innse at «grønt renhold» dreier seg om mye mer enn å opprette en ny produksjons­linje bestående av mer miljø­vennlige kjemikalier og maskiner. Rob den Hertog ser nå en trend mot noe langt mer komplekst og alt­omfattende: en sirkulær økonomi der selskapene analyserer ethvert aspekt av sin forretnings­modell for å skjære ned på avfall og ineffektivitet.
  De som lykkes, vil oppleve en drastisk reduksjon i sin ressurs­bruk. Penger spares og de får en konkurranse­fordel overfor bedrifter som fortsatt ser på bærekraft som en produksjonslinje og ikke en filosofi.

 2. Renhold i helse­vesenet blir mer resultat­orientert
  Renhold har alltid vært viktig for pasient­sikkerhet og «produksjonen» i helsevesenet. Men anti­mikro­biell resistens (AMR) utgjør en økende trussel, og det vil fremtvinge endringer i renholdet.
  Ettersom budsjettene må strekkes stadig mer, blir sykehusene stadig mer opp­merksomme på pasientenes vei gjennom systemet – og særlig på hvor mye det koster med sykehus-påførte infeksjoner.
  Sykehus­renhold vil bli enda tettere integrert med de øvrige funksjonene, og renholds­ledere må stå på enda hardere for å vise hvordan tjenestene deres bidrar til de over­ordnede resultatene. Data­vennlige organisasjoner med god tekno­logisk kompetanse vil få en åpenbar fordel i vår nære fremtid.

 3. Automatisering begynner å fenge globalt
  Heller ikke konseptet med auto­matisering er noe nytt. Vi har allerede sett innovative løsninger og maskiner som er i bruk i store deler av bransjen. Det som virkelig gjør auto­matisering til en trend vi bør følge med på det neste året, er hvordan den vil tas i bruk i bredt monn – og bli tilgjenglig for et bred spekter av virksomheter og sektorer.
  For tjeneste­tilbydere vil dette åpne for å fjernstyre roboter og maskiner. De ønsker full oversikt over aktivitetene i sanntid, noe som vil drive ytelsen og hjelpe kunden til å se fordelene vil tjeneste­leveransen.
  Hele veien. fra helse­vesen til mat­sikkerhet. vil utstrakt bruk av auto­matisering sette nye standarder for rengjøring og hygiene.

 4. Det blir snart en app for alt mulig
  I hverdagen finnes det apper for alt mellom himmel og jord, og renholds­bransjen er intet unntak. Samtidig med at de utvikler nye roboter og maskiner, kommer produsentene også med lederstøtte­systemer og løsninger for mobile arbeidere, som kraftig vil forbedre effektiviteten i utførelse.
  Renholdsledere vil også få sanntids­data som de kan agere på i hvert tilfelle, i stedet for å ty til standardiserte rutiner.
  Ettersom flere og smartere maskiner ser dagens lys, vil renholds­tilbyderne få økt behov for å styre dem. Det er derfor vi nå ser en økning i appe-styrte prosesser.
  Uansett om det er en app som over­våker antall papirtørk i dispenseren på toalettet eller enn tale­robot som snakker med renholds­roboter, står vi foran en ny ære av smarte løsninger.

Kilde: Four professional cleaning trends to watch out for in 2018, https://www.intercleanshow.com/Blogs/Blogs/Four-professional-cleaning-trends-to-watch-out-for-in-2018


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på