Du er her

Lilleborg fikk Svane-pris

Fikk Svane­merkets pris for beste merke­bruker på bedrifts­markedet i 2019.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 05.06.2019 11:13

Lilleborg ble tildelt prisen under den årlige Svane­konferansen i Oslo, som i år samlet ca. 170 personer.

Ialt ble det delt ut pris i fire kategorier: Hederspris (tildelt Sverre Severinsen i Kährs Norge), Beste merke­bruker forbruker­markedet (JM Norge), Beste merke­bruker bedrifts­markedet (Lilleborg) og Beste innkjøper (Asker kommune).

Juryens begrunnelse (for Lilleborg)

Prisen for beste merkebruker på bedrifts­markedet går til en aktør som har bærekraft og miljø­merking som en viktig del av sin strategi. De har en egen bærekrafts­brosjyre der miljø­merking er tydelig trukket frem, og et bærekrafts­løfte der de lover å opptre som en ansvarlig leverandør ved å utvikle bære­kraftige produkter og systemer i tråd med god etisk handel og miljø­effektiv produksjon.

De har i dag over 100 svanemerkede produkter i sortimentet sitt, og bruker Svanemerket helthetlig og gjennom­tenkt i all sin markeds­føring.

I produkt­katalogen er de svane­merkede produktene tydelig merket, Svane­merket brukes aktivt i annonser og på messer, de sprer kunnskap om Svane­merket på hjemme­sidene sine, og de arrangerer egne fagdager med miljø­merking som tema. De jobber også aktivt internt med å spre kunnskap om bærekraft, for at egne ansatte skal bli trygge på å formidle budskapet til kunder. Dette gjør de blant annet gjennom å ha opprettet et team på 11 bærekrafts­ambassadører som har ansvar for bærekrafts­strategien, og å spre kompetanse internt og eksternt.

Kilder:

Beste merke­bruker på bedrifts­markedet 2019: Lilleborg
http://www.svanemerket.no/aktuelt/nyheter/beste-merkebruker-bedriftsmarkedet-2019/

Pris til Lilleborg for beste bruker av Svane­merket
https://www.lilleborg.no/2019/06/pris-til-lilleborg-for-beste-bruker-av-svanemerket/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på