Du er her

Nye tiltak mot arbeidskrim

Regjeringen lanserer i samarbeid med partene i arbeids­livet en revidert strategi mot arbeidslivs­kriminalitet.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 11.02.2019 12:32

Ett av tiltakene er innføringen av eBevis, som skal lanseres våren 2019. eBevis er et register der offentlige oppdrags­givere kan undersøke at leverandører de kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst. Regjeringen vil vurdere om også forbrukere og private virksomheter skal kunne benytte seg av tjenesten.

– Innsatsen mot arbeidslivs­kriminalitet krever kontinuerlig arbeid. Derfor prioriterer regjeringen kampen mot de kriminelle i arbeidslivet høyt. Etter at den første strategien mot arbeidslivs­kriminalitet ble lagt fram i 2015 er det satt i gang mange tiltak, og gode resultater er oppnådd, sier stats­minister Erna Solberg.

På tross av økt innsats mot kriminelle aktører, er tilbake­meldingene fra etatene at de kriminelle tilpasser seg - og at det derfor er blitt mer krevende å avdekke arbeidslivs­kriminaliteten.

eBevis er ett av ialt 31 tiltak som er samlet i strategien. Et av de andre har å gjøre med registerordninger og kvaliteten på ID-er. Mange offentlige registrere som Folke­registeret, Enhets­registeret, arbeidstaker­registeret (Aa-registeret) og Merverdi­registeret inneholder feil og unøyaktigheter som kriminelle i arbeidslivet kan utnytte. Arbeids- og sosial­departementet har sett på spørsmålet om å innføre en registrerings­plikt for uten­landske tjeneste­ytere som utfører oppdrag midlertidig i Norge. Sverige og Danmark har allerede slike ordninger.

Kilder:

Nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet,
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-mot-arbeidslivskriminalitet/id2628170/

Her er regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet,
https://frifagbevegelse.no/nyheter/her-er-regjeringens-strategi-mot-arbeidslivskriminalitet-6.158.610264.fa4cbbcb86


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på