Du er her

Slik ble INSTA til

Renholds­standarden INSTA 800 ble første gang utgitt i 2000, men forløperen ble unnfanget allerede i 1994 i Nederland.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 04.07.2018 12:02

Steinar K. Nilsen er senior­forsker ved SINTEF Byggforsk og har jobbet med forskning og utvikling innen renhold og innemiljø siden 1986. Han har også vært leder for den norske følge­gruppen for standardiserings­arbeid innenfor rengjørings­kvalitet (SN/K054) siden den ble etablert.

På nettsidene til selskapet View Software har han skrevet en spennende blogg om historien som førte fram til vår norske standard NS-INSTA 800 – Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet.

Les bloggen her: Historien om tilblivelsen av INSTA 800 – Del 1, https://view.no/blogg/historien-om-tilblivelsen-av-insta800/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


Faktaboks

View Software AS

er et selskap som utvikler data­verktøy innenfor FM-tjenester, vedlike­hold og eiendoms­drift.

Nora Johanne Klungseth, kjent av mange i bransjen for å inneha Norges eneste doktorgrad innenfor renhold, er prosjektleder i View.

https://view.no/

 

NS-INSTA 800

utgis av Standard Norge. Her er nyeste utgave:

http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=974800